GYROTONIC® školení

Pre-Training je prvním ze čtyř kurzů, které je třeba absolvovat pro získání licence k učení metody Gyrotonic.

GYROTONIC® LEVEL 1 Pre-Training Course v Praze v "Art of Movement Studio"


Registration Form Gyrotonic Level 1 Pre Training Course

Účel

Poskytnout základní znalosti o Gyrotonic metodě úrovně 1 a fyzicky připravit studenty na "Gyrotonic Level 1 Foundation Course ". Během tohoto kurzu se studenti zaměří na získání zkušeností a rozvíjení osobního porozumění cvičení z Gyrotonic Level 1 Pre Training manuálu.

Předpoklady

Na kurz by se měl hlásit student, který již má základní znalost o Gyrotonic metodě úroveň 1 a porozumění progresí cvičení. To znamená, že by studenti měli absolvovat minimálně deset nebo více kurzů s certifikovaným Gyrotonic instruktorem předtím, než se zaregistrují k tomuto kurzu. Pro studenty, kteří nemají přístup k Gyrotonic cvičení, je doporučeno před zahájením Pre Training kurzu absolvovat tří denní intenzivní kurz s certifikovaným instruktorem.

Po úspěšném dokončení

Jakmile studenti úspěšně dokončí Gyrotonic Level 1 Pre-Training Course, mohou pokračovat v kurzu Gyrotonic Level 1 Foundation Course.

Více o procesu získání licence naleznete zde.


Registration Form Gyrotonic Level 1 Pre Training Course / Registrační formulář zde


GYROTONIC®, GYROTONIC® & Logo a GYROKINESIS® jsou registrované ochranné známky Gyrotonic Sales Corp a jsou použity s jejich povolením.